அம்மா அம்மா நீ எங்கா பாடல் வரிகள் தமிழில் (வேலாயில்லா பட்டாதரி) Lyrics

அம்மா அம்மா நீ எங்கா பாடல் வரிகள் தமிழில் (வேலாயில்லா பட்டாதரி) Lyrics – Dhanush and S. Janaki Singer Dhanush and S. Janaki Composer Dhanush and S. Janaki Music Anirudh Ravichander Song Writer Dhanush Lyrics அம்மா அம்மா நீ எங்கா பாடல் வரிகள் தமிழில் (வேலாயில்லா பட்டாதரி) அம்மா அம்மா நீ எங்கா அம்மா உன்னா விட்டா எனக்காரு அம்மா தேடி பார்தேனே கானோம் உன்ன கண்ண … Read more

Ayyappa Harivarasanam Tamil ஐயப்ப ஹரிவராசனம் தமிழ்

Ayyappa Harivarasanam Tamil Lyrics ஐயப்ப ஹரிவராசனம் தமிழ் Ayyappa Harivarasanam Tamil Lyrics – Ayyappa Harivarasanam Tamil ஐயப்ப ஹரிவராசனம் தமிழ் ஹரிவராஸனம் விஸ்வ மோஹனம் ஹரி ததீஸ்வரம் ஆராத்ய பாதுகம் அரி விமர்தனம் நித்ய நர்த்தனம் ஹரிஹராத்மஜம் தேவ மாச்ரயே சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா! சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா! சரண கீர்த்தனம் பக்த மானஸம் பரண லோலுபம் நர்த்தனாலஸம் அருண பாஸுரம் பூத நாயகம் ஹரிஹராத்மஜம் தேவமாச்ரயே … Read more