Sarvam Sadha Song Malayalam Lyrics Hridayam Malayalam Movie Lyrics

Sarvam Sadha Song Malayalam Lyrics – Hridayam Malayalam Movie Lyrics – Sarvam Sadha Song Malayalam Lyrics – Hridayam Malayalam Movie


Sarvam Sadha Song Malayalam Lyrics – Hridayam Malayalam Movie


 


Lyrics

Sarvam Sadha Song Malayalam Lyrics – Hridayam Malayalam Movie

Director Vineeth Sreenivasan
Producer Visakh Subramaniam
Singer Srinivas
Music Hesham Abdul Wahab
Lyrics Arun Alat
Star Cast Pranav Mohanlal, Kalyani Priyadarshan, Darshana Rajendran
Music Label  

Think Music India

 

Sarvam Sadha Song Lyrics in English

Sarvam Sadha

Nin Sourabham

Sarvam Sadhaa

Nin Sourabham

Nabhassil Poorna, Vidhu Pol

Vadanam, Hmm Mm… Manaso Oo O

Amritham Niyatham

Amritham Niyatham

(Sarvam Sadha

Nin Sourabham

Sarvam Sadha

Nin Sourabham)

Nabhassil Poorna, Vidhu Pol

Vadanam, Hmm Mm… Manaso Oo O

Amritham Niyatham

Amritham Niyatham

(Sarvam Sadha… Nin Sourabham

Sarvam Sadha… Nin Sourabham)

(Sarvam Sadha… Nin Sourabham

Sarvam Sadha… Nin Sourabham)

(Sarvam Sadha… Nin Sourabham

Sarvam Sadha… Nin Sourabham)

(Sarvam Sadha… Nin Sourabham

Sarvam Sadha… Nin Sourabham)

(Sarvam Sadha.. Nin Sourabham

Sarvam Sadha… Nin Sourabham)

(Sarvam Sadha… Nin Sourabham

Sarvam Sadha… Nin Sourabham)

Watch സർവം സദാ Video Song


 

Sarvam Sadha Song Lyrics in Malayalam

സർവം സദാ

നിൻ സൗരഭം

സർവം സദാ

നിൻ സൗരഭം

നഭസ്സിൽ പൂർണ

വിധു പോൽ

വദനം മനസോ

അമൃതം നിയതം

അമൃതം… നിയതം

(സർവം സദാ

നിൻ സൗരഭം

സർവം സദാ

നിൻ സൗരഭം)

നഭസ്സിൽ പൂർണ

വിധു പോൽ

വദനം മനസോ

അമൃതം നിയതം

അമൃതം… നിയതം

(സർവം സദാ… നിൻ സൗരഭം

സർവം സദാ… നിൻ സൗരഭം)

(സർവം സദാ… നിൻ സൗരഭം

സർവം സദാ… നിൻ സൗരഭം)

(സർവം സദാ… നിൻ സൗരഭം

സർവം സദാ… നിൻ സൗരഭം)

(സർവം സദാ… നിൻ സൗരഭം

സർവം സദാ… നിൻ സൗരഭം)

(സർവം സദാ… നിൻ സൗരഭം

സർവം സദാ… നിൻ സൗരഭം)

(സർവം സദാ… നിൻ സൗരഭം

സർവം സദാ… നിൻ സൗരഭം)

 

 

Sarvam Sadha Song Malayalam Lyrics – Hridayam Malayalam Movie Watch Video

Leave a Comment